ARCADIS Europe B.V. (ARCADIS Europe)

<
>
How to read and use this data card.
LOADING...
1717450
71922307afca41c09e9cd55509559d59

Lobbying costs:

WARNING: As this organisation lists one or more EP accredited lobbyists, it is highly improbable that its lobbying costs are lower than €10,000.

WARNING: The lobbying costs declared by this organisation are extraordinarily high and may therefore have been over-declared.

less than 10.000€

Financial year: 01/01/2019 - 01/12/2019

Lobbyists declared: 0.25 FTE (1)

WARNING: The number of full time equivalent lobbyists declared by this organisation are extraordinarily high and may therefore have been over-declared.

0.25

Lobbyists with EP accreditation: 0

Meetings with European Commission: 1

Lobbying costs over the years:

1
5
10
100
1000

ARCADIS Europe B.V. (ARCADIS Europe)

Registration on EU Transparency Register

337584720592-05 (First registered: 18 Feb 2016)

Goals / Remit

De Vennootschap heeft ten doel:
a. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over, het verlenen van diensten aan, het financieren van en/of het op enigerlei wijze stellen van zekerheid aan of het zich verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen en/of derden;
b. het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how, alsmede van onroerende goederen;
c. het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen,
en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander steeds met name gericht op de Europese markt.

Issues

ARCADIS is the leading global natural and built asset design and consultancy firm working in partnership with our clients to deliver exceptional and sustainable outcomes through the application of design, consultancy, engineering, project and management services. ARCADIS follows the EU (but also other regions and continents) initiatives , policies and legislative files relating to engineering, watermanagement, environment, infrastructure and architecture. ARCADIS does this to ensure that it acts in compliance with all relevant (local and EU) laws and regulations while performing its activities/work. Please note that ARCADIS is awarded with assignments as a result of participating in tender processes. ARCADIS does not acquire work/assignments as a result of lobbying activities.

Address

Head office:Tel: